ХОВД АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС